icon-cart 0

Quy định đăng bán sản phẩm

QUY ĐỊNH ĐĂNG BÁN SẢN PHẨM

Vabiz sẽ toàn quyền loại bỏ các sản phẩm của người bán nếu sản phẩm bán vi phạm quy chế đăng tin. Các sản phẩm không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vabiz chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Vabiz giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước:
1. Shop chỉ đăng những sản phẩm còn hàng
2. Không sử dụng địa chỉ, tên website để đặt tên cho sản phẩm

3. Nhập đúng các thông tin thông số sản phẩm
4. Không đăng sản phẩm giống nhau
5. Không đăng những hình ảnh, nội dung có tính chất đồi trụy, khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục

6. Không đăng những sản phẩm nằm trong mục hạn chế/ cấm trong danh sách hạn/chế cấm của Sàn Vabiz

7. Đăng sản phẩm theo đúng hướng dẫn trong tài khoản quản lý gian hàng

Nên đăng riêng biệt từng sản phẩm để dễ dàng quản lý và kinh doanh hiệu quả hơn
 - Đặt tên sản phẩm đúng chính tả, ngắn gọn giúp người mua dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận hơn
 - Sản phẩm đăng đúng giá sẽ được liên hệ nhiều hơn trên vabiz