icon-cart 0

Chính sách bảo mật thông tin người dùng

I.Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 • Mục đích và phạm vi thu thập

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

 • Hỗ trợ việc bán hàng cho Khách hàng;
 • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;
 • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
 • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website Vabiz.vn từ khách hàng bao gồm:

 • Họ tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số chứng minh nhân dân, mã số thuế doanh nghiệp.
 • Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website Vabiz.vn được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website Vabiz.vn, cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

 Ban quản lý Website Vabiz.vn cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

 • Thời gian lưu trữ thông tin

+ Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vabiz.vn

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

 •  Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.
 • Người bán hàng có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email của người mua hàng theo quy định của Ban quản lý Website Vabiz.vn để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý Website vabiz.vn sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý vabiz.vn khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KẾT NỐI KINH DOANH VIỆT

+ Trụ sở chính: Số 5+ N6 - B19  phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vabiz.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vabiz.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

Email: vabiz2020@gmail.com

Hotline: 0338622046

Địa chỉ: Số 5+ N6 - B19  phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam          

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Vabiz.vn được Vabiz.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vabiz.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, Vabiz.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vabiz.vn

+ Ban quản lý Vabiz.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vabiz.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Trong trường hợp người dùng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích, vi phạm các cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Thành viên có quyền yêu cầu Vabiz.vn thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình

Vabiz.vn có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho thành viên thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

+ Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Vabiz.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: vabiz2020@gmail.com

+ Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Đối tượng tiếp cận được thông tin cá nhân khách hàng bao gồm: Ban quản trị sàn Vabiz.vn, tài khoản quản lý shop do Vabiz.vn cung cấp. Cơ quan chức năng có thẩm quyền khi được yêu cầu đúng theo pháp luật hiện hành