icon-cart 0

Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng

- Bước 1: Truy cập website Vabiz 

Truy cập  Vabiz.vn ( hoặc Vabiz.com.vn) 

- Bước 2: Bấm " Đăng ký" ở góc phải màn hình để chuyển sang phần đăng ký thông tin người dùng

- Bước 3: Điền thông tin cá nhân

Bạn điền thông tin cá nhân theo bảng hướng dẫn - Mọi thông tin cá nhân đều được cam kết bảo mật. Bấm " Đăng ký " sau khi hoàn thành

 

  

- Bước 4: Đăng nhập tài khoản để tiếp tục trải nghiệm Vabiz

Sau khi đăng ký xong, thành viên sẽ được hệ thống thông báo đăng ký thành công

Đăng nhập thông tin vừa đăng ký để tiếp tục sử dụng