icon-cart 0

Hướng dẫn đăng ký tài khoản bán hàng

- Bước 1: Đăng ký tài khoản

Tích vào mục đăng ký và nhập các thông tin theo yêu cầu của sàn

 

 

- Bước 2: Truy cập sàn

Sau khi có tài khoản, đăng nhập và vào mục " gian hàng" nằm ở góc trái màn hình

 

- Bước 3: Đăng ký shop

Bấm "đăng ký shop" để tiếp tục quá trình đăng ký

 

 

- Bước 4: Bổ sung thông tin doanh nghiệp

Đọc các điều kiện cơ bản của shop, và hoàn thành các thông tin doanh nghiệp, thông tin shop theo yêu cầu, sau đó bấm " đăng ký" để gửi thông tin về ban quản trị 

- Bước 5: Quản lý tài khoản

Sau khi tài khoản shop được duyệt, Nhà bán truy cập " quản lý shop" để truy cập tài khoản riêng dành cho nhà bán

 

- Bước 6: Đăng bán sản phẩm

Nhà cung cấp vào tài khoản shop để đăng bán sản phẩm theo hướng dẫn